Naše "EVROPSKÁ POTÁPĚČSKÁ ŠKOLA" vychází vstříc požadavkům a potřebám našich instruktorů a vyznačuje se dostupnější cenovou politikou a možností vyučovat maximální možný počet typů všech kurzů. Všechna kritéria jsou úzce spojená s Evropskými standardy.

  
Naši trenéři jsou profesionálové s dlouholetou zkušeností v daném oboru a jsou vycvičeni v souladu s Evropskou legislativou anebo k nám přešli z jiných celosvětově uznávaných profesionálních asociacích.

O NÁS

Richard Gardlo

Zakladatel EUROPEAN DIVING SCHOOL
Autor výukových materiálů EDS 

Certifail EUROPEAN DIVING SCHOOL

Jan Bukvaj

Spoluautor výcvikových materiálů EDS. Specialista na dekompresní problematiku .EUROPEAN DIVING SCHOOL

Odborný garant a Instruktor na dekompresní problematiku

Jaroslav Nevoral

Elektronická evidence certifikací. Technický potápěč a spolutvůrce manuálů "EUROPEAN DIVING SCHOOL"

Tomáš Melichárek

Instruktor Trenér

EUROPEAN DIVING SCHOOL 

René Melichárek

Instruktor Trenér

EUROPEAN DIVING SCHOOL 

Jan Kučera

Instruktor Trenér

EUROPEAN DIVING SCHOOL 

Mick Vrána

Instruktor Trenér a odborný garant výcviku všech kurzů Volného potápění u EUROPEAN DIVING SCHOOL

Akreditace MSMT-3155/2022-2  

Autorizace pro profesní kvalifikaci MSMT-29158/2018-2

Ochranná známka EUROPEAN DIVING SCHOOL č. 338890

Ochranná známka mezinárodní č. 1299646  

Mezinárodní ochranná známka WIPO č 338890 / 509445